Koolitusele registreerimine!

Koolitusele registreerimiseks tuleb Teil saata kiri TÜLi e-posti aadressile koolitus@tul.ee.

Kirjas tuleb kindlasti ära märkida:

1. koolituse liik,

2. koolitusel osavõtja ees- ja perenimi,

3. koolituse eest tasuja andmed (nimi, aadress, kontakt telefon ja e-posti aadress).