Algkoolitus – november 2020

Vabu kohti: 0

Sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollija algkoolitus toimub 09.11. – 17. 11. 2020.a Lasnamäe Mehaanikakoolis. Koolitus on kokku 5-päevane: 09-11.november ning 16. ja 17. november. Täpsem info edastatakse registreerunutele e-posti teel pärast eelregistreerimise tähtaja lõppu.

Koolitusele registreerimine on TÜL-i veebilehel avatud kuni 1. novembrini. Koolitus toimub, kui sellele registreerub tähtajaks vähemalt viis osalejat.

TÜL-i liikmetel palume registreerimisvormil märgistada lahter “Maksja on TÜL liige”, vastava märgistusega rakendub Teile soodushind. Täpne soodustuse suurus selgub pärast registreerimistähtaja saabumist.

Koolitusele registreerimine

 

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.