Kommertssõiduki koolitus – oktoober 2019

Vabu kohti: 0

Hind: 150 €

Kommertssõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrollija koolitus toimub 15. oktoobril 2019.a Tallinna Tööstushariduskeskuses aadressil Sõpruse pst 182, Tallinn. Täpsem info edastatakse registreerunutele e-posti teel pärast registreerimise tähtaja lõppu (hiljemalt 11. oktoobril, kell 15.00).

Koolitusele registreerimine on TÜL-i veebilehel avatud kuni 9. oktoobrini. Koolitus toimub, kui sellele registreerub tähtajaks vähemalt kolm osalejat.

TÜL-i liikmetel palume registreerimisvormil märgistada lahter “Maksja on TÜL liige”, vastava märgistusega rakendub Teile soodushind. Täpne soodustuse summa selgub pärast registreerimistähtaja lõppu. Registreerimislehel tood hind on minimaalse soodustusega, mida kindlasti rakendatakse, reaalne soodustus võib kujuneda suuremaks.

Koolitusele registreerimine

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.