Täiendkoolitus 8. oktoobril (Tallinn) – MKM määruste nr 77 ja 42 muudatused

Vabu kohti: 0

Hind: 25 €

Tehnoülevaatajate täiendkoolitus – 8. oktoobril 2019.a

Päevakava:
9.00 kogunemine
9.15 MKM määruse nr 77 muudatuste tutvustus
10.15 kohvipaus
10.30-12.30 MKM määruse nr 42 muudatuste tutvustus

Koolitus toimub Tallinna Teaduspark Tehnopolis aadressil Teaduspargi 6/1 Tallinn, ruumis “Saturn”. Koolitust viivad läbi Maanteeameti lektorid, kes osalesid ise õigusaktide muudatuste välja töötamisel.

Koolitusele registreerimine on TÜL-i veebilehel avatud kuni 6. oktoobrini. TÜL-i liikmetel palume registreerimisvormil märgistada lahter “Maksja on TÜL liige”, igale TÜL-i liikmele on koolitusele kaks tasuta kohta.

Koolitusele registreerimine

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.