Täiendkoolitus 3. juunil – mootorsõidukite heitmed ja tuled

Vabu kohti: 27

Hind: 50 €

Tehnoülevaatajate täiendkoolitus – 3. juunil 2019.a

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi (9.00-16.30) ning see hõlmab järgmisi teemasid:
1. Heitgaasides sisalduvate saasteainete kahjulik mõju ja heitkoguste vähendamine. EL ja Eesti seadusandlus. Nõuded heitgaasidele
2. Heitetõrjeseadmed ja heitekontrolliseadmed. Heitgaaside tagastussüsteem. Oksüdatsioonikatalüüsmuundur. Selektiivne reduktsioonkatalüüsmuundur. Tahmafilter
3. Tahmafiltri probleemid (tööiga, ummistumine, puhtakspõletamine, tahmafiltri manipulatsioonid ja nende avastamine, tahmafiltri vahetamise vajadus)
4. Euroopa omadiagnostika (OBD). Mootori ja heitetõrjeseadmete töö hindamine OBD abil.
5. Kaasaegse sõiduki tuled. Ksenoontuled. LED- tuled. Kohanduvad laternasüsteemid (DLA, Matrix – LED, laserkaugtuled jm)
6. Erinevat tüüpi tulede valgusvihu seadete kontrollimine
7. Tutvumine OBD diagnoositestriga ja kaasaegse tulede kontrolli seadmega töökojas

Koolitus toimub Tallinna Tööstushariduskeskuses aadressil Sõpruse pst 182, Tallinn. Koolitust viivad läbi Tallinna Tööstushariduskeskuse õpetajad, täpsem info edastatakse registreerunutele e-postiga pärast registreerimistähtaja lõppu.

Koolitusele registreerimine on TÜL-i veebilehel avatud kuni 29. maini. TÜL-i liikmetel palume registreerimisvormil märgistada lahter “Maksja on TÜL liige”, igale TÜL-i liikmele on koolitusele üks tasuta koht.

Koolitusele registreerimine

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.