Koolitusele registreerumine

Registreerimisel saadetakse Teile e-posti teel ettemaksu arve Teie poolt sisestatud andmete alusel, palun kontrollige sisestatud andmete õigsust. Koolitustasu tagastatakse, kui Te teavitate koolitusest loobumisest vähemalt 14 päeva enne koolituse algust e-posti teel koolitus@tul.ee või Eesti Tehnoülevaatajate Liit otsustab loobuda koolituse korraldamisest.

Eesti Tehnoülevaatajate Liidul on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel vms asjaoludel teha koolituse toimumises muudatusi või loobuda koolituse korraldamisest. Muudatuste tegemisel teavitatakse koolitusele registreerunuid e-posti või telefoni teel.

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S ning mäetipp tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.