Kuidas käituda tehnoülevaatusel eriolukorras?

Sõidukit tehnoülevaatusele esitades palume järgida järgmiseid juhiseid ohutuks tehnoülevaatuse teostamiseks:
1. Vali välja sobiv tehnoülevaatuspunkt, konsulteeri tehnoülevaatuspunktiga mis ajal oleks parim aeg tehnoülevaatust teostada, et vältida järjekorras ootamist.
2. Võimalusel broneeri tehnoülevaatuse teostamise aeg ja tasu pangalingi kaudu, et vähendada otsest kontakti tehnoülevaatajaga.
3. Tehnoülevaatusele minnes varusta ennast võimalusel isikukaitsevahenditega (mask, kindad, puhastuslapid).
4. Tehnoülevaatusele saabudes kasuta isikukaitsevahendeid ja anna teada enda saabumisest tehnoülevaatajale, näiteks kasutades telefoni või signaali.
5. Tehnoülevaatusele saabudes aseta sõiduki registreerimisdokumendid armatuurlauale ilma ümbriseta ja süütevõti selliselt, et tehnoülevaataja saaks selle kätte ilma Teiega otsest kontakti loomata.
6. Sõiduki lisavarustus tulekustuti, ohukolmnurk, tõkiskingad ja vajadusel esmaabivahendid aseta tehnoülevaatajale lihtsasti kättesaadavasse kohta. Mida vähem peab tehnoülevaataja sõidukis viibima, seda ohutum on tehnoülevaatuse teostamine.
7. Tehnoülevaatuse tegemisel palun asu ohutus kauguses (ca 5 meetrit) tehnoülevaatajast ja soovituslikult värskes õhus (õues). Järgi tehnoülevaatuspunktis asuvaid või saadud juhiseid.
8. Tehnoülevaatuse lõpus tehnoülevaataja vormistab registreerimisdokumendid ning asetab need armatuurlauale. Tehnoülevaatuse otsusega “korduv” väljastatakse lisaks kontrollkaart, millel on fikseeritud sõidukil esinevad puudused. Kui Teil on küsimusi, siis suhelge tehnoülevaatajaga värskes õhus piisavalt distantsilt ning kasutage samal ajal isikukaitsevahendeid.
9. Kui tehnoülevaatusele saabudes puudus teil broneering ja tehnoülevaatuse eest on tasumata, kuula tehnoülevaataja soovitusi ning järgi juhiseid, mis on tehnoülevaatus punkti paigaldatud.
10. Peale tehnoülevaatuse lõppu puhasta puhastuslappidega kohad, millega puutus kokku tehnoülevaataja ning tuuluta sõiduk

Mida tehnoülevaataja sõidukil kontrollib ehk mida peaksin pärast tehnoülevaatust puhastama?

Tehnoülevaataja kontrollib sõiduki salongis järgnevaid osasid:
1. Rooliratas ja helisignaal seademe lüliti.
2. Roolisamba külge kinnitatavad hoovad/kangid.
3. Tulede- ja soojapuhuri lüliti.
4. Päikesesirm ja kapoti avamis hoob.
5. Käigukang ja seisupiduri hoob.
6. Aknaklaasi tõstuki lülitid ja hoovad.
7. Ukselingid (seesmised ja välimised).
8. Turvavööd, turvavöö pandlad ja lukustid.
9. Istme reguleerimislülitid või -hoovad.
10. Kütusepaagi luugi avamis hoob või lüliti ja kütusepaagi kork.
11. Lisavarustus.
12. Süütevõti ja sõiduki registreerimisdokumendid.
13. Avariiväljapääsu lüliti (olemasolul).

NB! Osad puhastuslapid võivad kahjustada sõiduki pindasid ja registreerimistunnistust.

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.