Liikmeks astumine

LIIKMELISUS

Liidu liikmeks võib olla ainult juriidiline isik, kes ühe oma põhitegevusena tegeleb sõidukite tehnoülevaatusega, tunnistab ja täidab Liidu põhikirjalisi eesmärke.

 

Liikmeks astuda soovija peab esitama juhatusele avalduse. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus ühe (1) kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. Otsusest peab juhatus liikmeks astujale teatama hiljemalt viie (5) päeva jooksul. Liidu liikmeks astuja loetakse Liidu liikmeks arvates juhatuse poolt vastava otsuse tegemisest.

 

Liidu liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. Sisseastumismaksu peab Liidu liige tasuma ühe (1) kuu jooksul arvates tema vastuvõtmisest.

 

Liikmemaksu peab Liidu liige tasuma Liidu majandusaasta jooksul.