Liikmeks olemise eelised

 

Miks astuda TÜL’i liikmeks?

 

TÜL’i liikmeks olemisel on mitmeid eeliseid:

  • INFO KÄTTE SAADAVUS: Annab võimaluse saada kiiret infot ülevaatust puutuvate asjade kohta.
  • KAASA RÄÄKIMINE: Annab võimaluse oma seisukohti esitada ja nendele teiste kolleegide arvamust saada.
  • SEADUSANDLUS: Annab võimaluse läbi Liidu Juhatuse riigiasutustega kontakteeruda lihtsamalt kui üksikfirmana. TÜL’i seisukohtade esitamine kordades tugevam kui teha seda üksi.
  • KASULIK: liikmetele tehakse koolitusel soodustusi ja samuti korraldatakse liidu liikmetele tasuta koolitusi

 

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S ning mäetipp tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.