Tegevuskava 2017

·       Ülevaatuspunktide rajamise regulatsiooni väljatöötamises osalemine ja kaasa rääkimine.

·       Halduslepingu regulatsiooni väljatöötamises osalemine ja kaasa rääkimine.

·       Ülevaatuse piirhindade väljatöötamise protsessis osalemine

·       Koolitused (alg, täiend, ühepäevased)

·       Kutsestandardi rakendamise väljatöötamine

·       Juhendid

·       Koostöös MA mõõtemetoodikate välja töötamine

·       Uue TÜL kodulehe tegemine (31.05.2017)

·       Koostöö teiste liitudega (LKF, AMTEL, Rehvi liit, Autokutseõppeliit)

·       Infojagamine liikmetele (vähemalt kord kvartalis)

·       Avariiliste sõidukite ülevaatusele esitamise vajadus või sõidukit täiendav kontroll

·       Ülevaatuspunkti kvaliteedijuhtimise tingimuste välja töötamine sh erialase pädevus

·       Koostöö teiste riikide ülevaatuspunktidega

·       Tööohutuse põhja tellimine

·       Põhikirja muudatuste ettevalmistamine sh. juhatuse valimise protseduur

·       Mõõteprotokollide põhjade väljatöötamine