Liidust

Eesti Tehnoülevaatajate Liit on asutatud ja esmaregistreeritud 19.11.1990 kui moodustati Transpordiettevõtete Tehniliste Juhtide Liit

Liidule koostati uus põhikiri, mille alusel Liit registreeriti Tartus 29.dets. 1998.a.

Seega, Liidu juriidilisteks asutajateks said:

  • Tallinna Autobussikoondise AS/ esindaja Hugo Linholm
  • Harju AB AS/ esindaja Valeri Butenko
  • Pärnu AB AS/ esindaja Märt Nael
  • Rapla Veod AS/ esindaja Urmas Nestor
  • Tapa AB AS/ esindaja Lembit Vomm
  • KeVa AS/ esindaja Ants Tarve
  • Autoveod-Tehnika AS/ esindaja Jüllo Siigur

30.03.2007. registreeriti Liit Eesti Tehnoülevaatajate Liidu nime all ja viidi vastavusse ka Liidu põhikiri

Liidu liikmete arv seisuga 08.01.2024: 41 liiget

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S ning mäetipp tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.