TÜL 2018 aasta tegevuskava

 1. Ülevaatuspunktide kaamerad: Hange ja tarkvara (ülevaatuse protsessi salvestamine)
 2. Koolitused (alg, täiend, ühepäevased jne)
 3. Kutsestandardi rakendamise väljatöötamine
 4. E-õppe keskkonna väljaarendamine
 5. TÜL kodulehe arendamine. Kodulehele foorumi võimaluse tegemine
 6. Koostöö teiste liitudega AMTEL – Avariiliste sõidukite ülevaatusele esitamise vajadus või sõidukite täiendav kontroll
 7. Autokutseõppeliit – kutsestandardi muutmine
 8. LKF – liikluskindlustusega on võimalik kindlustada vaid kehtivat tehnoülevaatust omavaid sõidukeid.
 9. Infojagamine liikmetele (vähemalt kord kvartalis)
 10. Avariiliste sõidukite ülevaatusele esitamise vajadus või sõidukite täiendav kontroll MKM ja MA
 11. Ülevaatuspunkti kvaliteedijuhtimise tingimuste välja töötamine sh erialane pädevus
 12. Koostöö teiste riikide ülevaatuspunktidega
 13. Põhikirja muudatuste ettevalmistamine sh. juhatuse valimise protseduur

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.