TÜL 2020 aasta tegevuskava

Tegevuskava:
1. Koolitused (alg, täiend, Maanteeameti infopäevad);
2. E-õppe keskkonna arendamine ja lõpule viimine, täiendõppe moodulite lisamine
3. Infojagamine liikmetele (vähemalt kord kvartalis, koosolekuprotokollide jagamine), vajadusel piirkondlike kohtumiste korraldamine;
4. Ülevaatuspunkti kvaliteedijuhtimise tingimuste välja töötamine sh erialane pädevus koostöös Maanteeametiga;
5. Koostöö teiste riikide ülevaatusorganisatsioonidega;
6. Aidata kaasa ja kiirendada mõõtmistulemuste otse ARIS2 programmi kandmise projektile;
7. Tellida tehnoülevaatuse hinnakalkulatsioon ning jagada antud infot tehnoülevaatusettevõtetega, vajadusel teha MKM-ile ettepanek piirhinna muutmiseks;
8. Maanteeameti nn pistiklahenduse arenduses osalemine. TehArve programmile asenduse leidmine, nt mõne raamatupidamisprogrammile lisamooduli tellimine, mis võimaldab mh tehnoülevaatuse statistika esitlemist;
9. Liikmete töökoosolekute korraldamine vähemalt 2 korda aastas;
10. Algatada tehnoülevaatajale kehtestatud nõuete muumine Liiklusseaduses.

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.