TÜL 2019 aasta tegevuskava

1. Koolitused (alg- ja täiendkoolitus, infopäev 4 x aastas)

2. E-õppe keskkonna väljaarendamine

3. TÜL-i Facebooki lehe (kinnine grupp) loomine

4. Infojagamine liikmetele (vähemalt kord kvartalis, koosolekuprotokollide jagamine), vajadusel piirkondlike kohtumiste korraldamine

5. Ülevaatuspunkti kvaliteedijuhtimise tingimuste välja töötamine sh erialane pädevus koostöös Maanteeametiga

6. Koostöö teiste riikide ülevaatusorganisatsioonidega

7. Aidata kaasa ja kiirendada mõõtmistulemuste otse ARIS2 programmi kandmise projektile

8. ARIS2 programmi muudatuste läbirääkimine Maanteeametiga – nutiseadme vaate loomine, ebavajaliku info vähendamine (kuvamine detailvaates)

9. Numbrituvastuskaameratega (rakendumine 1.01.2020) seonduva läbirääkimine Maanteeametiga, vajadusel müügipakkumiste küsimine

10. Õigusanalüüside tellimine Maanteeameti juhenditele jne

11. Eesti liiklusregistris olevatele sõidukitele ühepoolselt tehnoülevaatuse teostamine välisriikides

12. Tehnoülevaatuste hinnaregulatsiooniga (MKM määrus) tegelemine

13. Kirjaliku motiveeritud seisukoha saamine MKM-ilt ja Maanteeametilt avariiliste sõidukite tehnoülevaatuse katkestamise osas

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.