TÜL 2024 aasta tegevuskava

Tegevuskava:

 • Regulaarsed infopäevad ülevaatajatele ja ümarlauad TÜP juhtidele.
 • E-õppe keskkonna arendamine ja kaasajastamine.
 • Info jagamine liikmetele.
 • Koostöö teiste riikide ülevaatusorganisatsioonidega.
 • Mõõtmistulemuste otse ARIS2 infosüsteemi kandmise projekti arendamine ja ettevõtete liidestamine.
 • Tehnoülevaataja nõuete muutmisega edasi liikumine.
 • Koostöö Transpordiameti järelevalvega.
 • Regulaarsed kohtumised TRAM-ga.
 • Koostöö erialaõppeasutustega
 • Ülevaatuse piirhinna muutmine.
 • TRAM juhendite muutmistes osalemine.
 • Lisatulu võimaluste otsimine ja teostamine.
 • Koostöö Tööinspektsiooniga.

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S ning mäetipp tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.