Koolitused 2019

2019 aasta Eesti Tehnoülevaatajate Liidu koolituskava

 1. Traktori koolitus (1 päev) 11. aprill 2019.a
 2. Algkoolitus 2 korda aastas (5 päeva)
  1. Aprill (lõpp)-mai algus  2019.
  2. November 2019
 3. A-kategooria sõiduki koolitus 2 korda aastas (1 päev):
  1. 14 märts 2019
  2. 14 november 2019
 4. Kommertssõiduki koolitus 2 korda aastas (1 päev):
  1. 14 mai 2019
  2. 15 oktoober 2019
 5. CEMT ja ADR-i koolitus 2 korda aastas (1 päev): https://www.mnt.ee/sites/default/files/special_inspections/logo_ecmt.gifhttps://www.mnt.ee/sites/default/files/special_inspections/logo_adr.jpg
  1. 15 mai 2019
  2. 16 oktoober 2019

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.