Koolitused 2020

2020 aasta plaanime korraldada järgmiseid koolitusi:

  1. Kommertssõiduki koolitus 2 korda aastas (1 päev): koolitus toimub 02.09.2020. Koolitus ei toimu- vähese huvi tõttu.
  2. CEMT ja ADR-i koolitus 2 korda aastas (1 päev): koolitus toimub 03.09.2020. Koolitus ei toimu- vähese huvi tõttu.
  3. Algkoolitus 2 korda aastas (5 päeva): Täpne koolituse aeg selgub septembris!
  4. Traktori koolitus (1 päev)
  5. A-kategooria sõiduki koolitus 2 korda aastas (1 päev):

Täpsed koolituste ajad selguvad lähiajal!

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.