Liikmeks astumise avaldus

Liikmeks astumise avaldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

 

  1. Ettevõtte nime
  2. Soovi astuda Eesti Tehnoülevaatajate Liidu liikmeks
  3. Kontaktandmeid
  4. Ettevõtte esindaja nime ja kontaktandmeid, kes suhtleb TÜL-iga
  5. Avalduse esitaja nimi
  6. Avalduse esitaja ametikoht

 

Avaldus saata aadressile: juhatus@tul.ee