Liikmeks astumise avaldus

TÜL’i liikmeks saab olla juriidiline isik, kes ühe oma põhitegevusena tegeleb sõidukite tehnoülevaatusega, tunnistab ja täidab Liidu põhikirjalisi eesmärke.

 

Liikmeks astuda soovija peab esitama avalduse, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:

  1. Ettevõtte nime
  2. Soovi astuda Eesti Tehnoülevaatajate Liidu liikmeks
  3. Kontaktandmeid
  4. Ettevõtte esindaja nime ja kontaktandmeid, kes suhtleb TÜL-iga
  5. Avalduse esitaja nimi
  6. Avalduse esitaja ametikoht

 

Liitumise avalduse blankett

Avaldus tuleb saata aadressile: tarmo.kahem@tul.ee

 

Või kasuta elektroonilist avalduse vormi: http://tul.ee/liikmeks_astumine/

 

Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus ühe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. Otsusest peab juhatus liikmeks astujale teatama hiljemalt viie (5) päeva jooksul. Liidu liikmeks astuja loetakse Liidu liikmeks arvates juhatuse poolt vastava otsuse tegemisest.

 

 

Liikmemaksu peab Liidu liige tasuma Liidu majandusaasta jooksul.

Talverehvide kasutamine ja rehvi jääk sügavus talvel!

Eestis on talverehvid kohustuslikud alates 1. detsembrist ja seda kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada juba alates 15. oktoobrist ja kuni 31. märtsini.

Alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutaval talverehvil (M+S, MS, M.S. või M&S ning mäetipp tähistusega) peab olema jääksügavus:
- M1, N1 ja O2 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm;
- M2 ja M3 kategooria sõidukil ≥ 3,0mm.

Ohutut liiklemist!

Korduvülevaatusega- teel liikluses!

„Esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.